- اقلیم قلم - http://eghlimghalam.ir -

رئیس اسبق بانک رفاه کارگران گچساران بر اثر کرونا درگذشت

 

ایشان در حالی که پیش از این بیماری زمینه ای داشت،پس ازیک دوره جدال بابیماری کرونا امروز یکشنبه همزمان باعاشورای حسینی دار فانی را وداع گفت.