مدیرکل بیمه سلامت از راه اندازی سامانه سرویس های شهروندی بیمه سلامت برای بیمه شدگان با هدف ارائه خدمات بهینه خبر داد و گفت این سامانه به منظور تسهیل ارایه خدمات به بیمه شدگان و با هدف کاهش حذف کاربرد دفترچه های کاغذی و نسخه نویسی الکترونیکی راه اندازی شده است

دکتر کاظمی مدیر کل بیمه سلامت استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس وظیفه ذاتی خود در زمینه حمایت از بیماران و اقشار مختلف جامعه،افراد دارای اوتیسم را نیز تحت پوشش قرار داده است.ی همچنین افزود: این سامانه دارای قابلیت هایی از جمله احراز هویت بیمه شده بر اساس شماره ملی و شماره تلفن همراه،امکان مشاهده اطلاعات هویتی و بیمه ای،امکان تمدید اعتبار بیمه،امکان مشاهده تمام نسخ و ریز خدمات تجویزی و قابل ارائه به بیمه شدگان می باشد.
مدیر کل بیمه سلامت همچنین از بیمه شدگان خواست با بهره گیری از قابلیت های جدید بیمه سلامت به سامانه سرویس های شهروندی به آدرس
http://eservices.ihio.gov.ir/esc مراجعه کنند.