كدخبر: 39002 | تاریخ مخابره : ۱۳ مهر ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۵ |

 

 

یا من اسمه دوا

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم – آدم های خدمتگزار وجودشان متعلق به خودشان نیست ونمودشان مایه مباهات است.

خدامی داند که این نوشتار کم بار نه از روی احساسات صرف عاطفی قومی وفامیلی ونه از نگاه سیاسی بلکه  ازنگاهی ورای این ، اما آشنا با کارنامه زرین مرد  اسطوره ای ایل سرافراز باوی_کهگیلویه وبویراحمد وقهرمان فرهیخته ی خطه آریوبرزن _و چهره ای ملی ،انسان فرهمندی که شهرتش و کفایتش زبانزد عام وخاص است،تنها از روی عواطف انسانی وقدرشناسی  از کسی که هیمنه ی خدمتش با قدردانی قابل جبران نیست،نوشته شده است.
واکنش درقالب پیام وحضور شخصیت های بزرگ  نسبت به کسالت دکتر تاجگردون بیانگر شان ومنش این نماینده لایق است. نمیشود ادعای  آگاهی ودینداری داشت اماشان ومنزلت مردان بزرگ را نادیده گرفت بویژه کسی که درجای جای شهر ودیارآدم  خدمات بزرگ ،تحول گرا  وتوصیف ناپذیر از خود برجای گذاشته است کما اینکه حیاتی ترین کمیسیون قوه مقننه در یدباکفایت اوست.
خدا قوت ناخدای  قطار توسعه وآبادانی برخیز که نه تنها شهر  ودیارت درانتظارقدم های راهگشای توست ،بلکه جای جای  بخش های اقتصاد مدیون ایده های هنرنمای توست….. دکتربزرگوار …. هرچند که سالهاست  آشنایی مان درقامت غریبه خاک می خورداما فراموش نمی کندخدمت خادمان را آنکه شیر پاک می خورد……..

دیدگاه خود را به ما بگویید.