كدخبر: 39022 | تاریخ مخابره : ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۰ |

 

 

مالیات برارزش افزوده بسترساز عدالت اقتصادی و اجتماعی است

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم – مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد بابیان اینکه مودیان مالیاتی برای جلوگیری از جریمه نسبت به مالیات دوره تابستان خود تا ۱۵مهر ماه جاری اقدام کنند، گفت که پرداخت مالیات برارزش افزوده بسترساز عدالت اقتصادی و اجتماعی است .


محمدعلی غفاری در بازدید از حوزه مالیات برارزش افزوده تصریح کرد که طبق ماده ۲۲قانون مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی در صورت تسلیم نکردن اظهارنامه مالیات برارزش افزوده تا۵۰درصد مالیات متعلق جریمه خواهند شد که علاوه براین جرائم دیگری درماده ۲۲ قانون مالیات برارزش افزوده پیش بینی شده است.
محمدعلی غفاری از مودیان مالیات برارزش افزوده خواست تا در این فرصت اظهارنامه مالیاتی خود را در سامانهwww.evat.ir
ثبت کنند .
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد برلزوم اشراف مودیان نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افروده برای استفاده از مزایای این قانون تاکید کرد.
مواد ۲۱ و۲۲قانون برمالیات برارزش افزوده به شرح زیر است
مودیان مالیاتی مکلفند ، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره ، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند .
تبصره ۱:
چنانچه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد ، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد .
تبصره ۲:
اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند ، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است .
تبصره ۳:
در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید ، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد .
تبصره ۴:
مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود .
ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون ، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود :

  1. عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( ۷۵% ) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد;
  2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق;
  3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق;
  4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌وپنج درصد ( ۲۵% ) مالیات متعلق;
  5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد ( ۵۰% ) مالیات متعلق;
  6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) مالیات متعلق

دیدگاه خود را به ما بگویید.