كدخبر: 43759 | تاریخ مخابره : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷ |

 

 

فرماندار گچساران: قطع وابستگی کشور به نفت نیازمند مشارکت در پرداخت مالیات است

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم – فرماندارگچساران یکی از بحث های مهم وتامین منابع مالی کشور را مالیات دانست وگفت ضرورت قطع وابستگی کشور  به نفت دستیابی به منابع غیرنفتی ازجمله مالیات یک ضرورت حیاتی است واین امر ضرورت اصلاح ساختار ها و جلوگیری از فرار مالیاتی ،شفافیت بخشی وعدالت مالیاتی با رصد درآمدها ووصول مالیات  بویژه از درآمدهای نجومی حیاتی ترین نیاز کشور است.

 

خوان پایه اظهارکرد که هر فعال ومجموعه اقتصادی به میزان بهره مندی از خدمات ودرآمد می بایست سهم دولت را درقالب مالیات پرداخت کنند.اقتصادکشور دست مردم وبخش خصوصی است وآنچه که درقالب مالیات بعنوان حقوق دولت پرداخت می شود ،هرگز متناسب با آنچه که باید پرداخت شود نیست واین امر بازنگری درامر فرآیند وصول مالیات را می طلبد.  وی تغییرنگاه فرهنگی را لازمه حصول موفقیت درزمینه ترویج  ونهادینه کردن فرهنگ مالیاتی  دانست
فرماندار گچساران بخش زیادی از اقتصادجامعه دست بخش خصوصی است واین پتانسیل اقتصادی دست حدود۱۰درصد از جمعیت است که این مولفه پیامدهای سوء برای اقتصاد عمومی وعادلانه دارد وباید تلاش شود مالیات دانه درشت بیشتر رصد ووصول شود
خوان پایه فرماندارگچساران رسالت امورمالیاتی دزتامین منابع مالی کشور را حساس ومهم توصیف واز فعالیت این مجموعه تقدیرکرد
مدیرکل امورمالیاتی در دیداربافرماندار گچساران با اشاره به نقش مالیات در تامین رفاه عمومی همکاری وهم افزایی مدیران برای کمک به تحقق اهداف مالیاتی تاکیدکرد .مدیرکل امورمالیاتی در دیداربافرماندار گچساران با اشاره به نقش مالیات در تامین رفاه عمومی همکاری وهم افزایی مدیران برای کمک به تحقق اهداف مالیاتی تاکیدکرد .خوان پایه فرماندارگچساران رسالت امورمالیاتی درتامین منابع مالی کشور را حساس ومهم توصیف واز فعالیت این مجموعه تقدیرکرد
فرماندارگچساران به نقش پرداخت مالیات در توسعه خدمات وعمران شهرها و روستا و نیز موقعیت  جغرافیایی وجمعیتی شهر دوگنبدان،گفت که زیرساختها، امکانات خدمات رفاهی این شهر  متناسب با نیاز وشرایط مطلوب  آن  نیست و رفع این مهم نیازمند چاره اندیشی وشتاب بخشی روند خدمات عمرانی وآبادانی از سوی شهرداری و شورای اسلامی است.
مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد نیز با اشاره به نقش مالیات در  تامین رفاه عمومی بر لزوم همکاری وهم افزایی مدیران اجرایی برای کمک به تحقق اهداف مالیاتی تاکیدکرد .
وی به پرداخت میلیاردها ریال اعتبارسالانه از محل مالیات برارزش افزوده وعوارض آلایندگی به شهرهای استان اظهارکرد که این مهم باتلاش مجموعه ساعی امورمالیاتی ممکن می شود و نیازمند حمایت همه جانبه است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.