كدخبر: 44032 | تاریخ مخابره : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۹ |

 

 

آیت اله ملک حسینی:قانون کار اگر به نفع کارپایدارباشد،خوب است

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم- نماینده ولی فقیه درکهگیلویه وبویراحمد بابیان اینکه قانون کار اگر به نفع کار پایدارباشد خوب است ،گفت قانون کاری که حقوق کارفرما یا کارگر را تامین نکند، نیازمند اصلاح است.

آیت اله ملک حسینی درجمع مدیران تعاون،کار ورفاه اجتماعی به نقش واهمیت قانون کار در ایجاد بستر کارپایدار درواحدهای کارگری وکارفرمایی اشاره کرد وافزود: باید به جای تخریب و اختلاف درسایه اصلاح قانون،تعامل و وفاق ایجادکرد وهرکجا قانون کاراشکال دارد با نامه نگاری وپیگیری متولیان این امر مهم ،این اشکالات برطرف شود. وی وی بابیان اینکه قانونی کاری که به نفع کار پایدارباشد،خوب است واگربه نفع کارگر یاکارفرما باشد، عادلانه، راهگشا نباشد نمی تواند موثر باشد. که آشار به حساب کارگران
نماینده ولی فقیه درکهگیلویه وبویراحمد قدرت وکمال را ازآن خداونددانست وگفت که درسایه علم وقدرت کارها انجام می شود ،اگرانسان صاحب قدرت دانش،دانستن وتوانستن نباشد عمل وفعل انجام نمی گیرد. وی اظهارکرد که درسایه تلاش انسان تبدیلبه جلوه علم وقدرت خدا می شود وهرکسی باید متناسب با وسعت فمر وظرفیت خود برای انجام امور تلاش کندزیرا فعل وکارتابع دانش وقدرت است. وی به لزوم حاکم شدن روح قاعده وقانون بر کار وامور زندگی انسان اشاره کرد وگفت که کاری که نافع نیست، اخلاق وارزش برآن حاکم نیست، کاری که تبدیل به بهره وزایندگی نشد وخلل دارد.کارنیست. وی بیان مرد که کاری که شروع شد وادامه نیافت تقصیر مدیریت است زیرا قاعدمندی برای شروع وتداوم آن وجود نداشته وباید اصلاح شود.
آیت اله ملک حسینی بیان کردکه
درسال رونق تولید برای عبورگر ازمخمصه های پیشرو به ساماندهی امور واحدهای تولیدی ورفع دغدغه ی نیروی کار همت گماشت.
مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی دراین دیدارصیانت از حقوق کارگران وتامین منافع متقابل کرگران وکارفرمایان را اولویت این اداره کل برشمرد. پروانه نیک مرام نهادینه شدن حفظ حقوق مارگران دراختلافات کارفرمایی درهیات های رسیدگی به اختلافات کارگریومارفرمایی را یک خدمت ماندگار دانست وتصریح کردلیست سفیدامضا دردعاوی مارگری وکارفرماییحایگاهی نداردبلکه ادله ومستندات بانکی ملاک عمل برای رسیدگی است.
وی ساماندهی قراردادهای موقت را یک دغدغه مسئولان ومتولیان کاردانست وتصریح کردکه دراین راستا پیشنهادهای برای تصویب یک قانون جامع وقوی برای عقدقرارداد پایدار در واحدهای کارگری به وزارتخانه ارائه شده است.
مدیرکل تعاون،کار ورفاه احتماعی تلاش برای حذب تسهیلات ،اجرای طرحهای اشتغالزا ودرعین حال دفاع از حقوق کارگران وکاهش نرخ بیکاری را از برنامه های راهبردی این اداره کل برشمرد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.