موضوع : ورزشی
كدخبر: 44219 | تاریخ مخابره : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۶ |

 

 

ڪارآفرینی که همت راپیشه تلاش خویش کرده است

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم -درشرایطی که حامعه از بیکاری  ورکود فعالیت های اقتصادی رنج می بردهستند کسانی که همت را پیشه تلاش خویش کرده اند وبه توفیقات ارزنده ای دست یافته اند.مرضیه نادری کارآفرین عرصه صنایع دستی با داشتن کسب وکاری به رونق ازجمله هنرمندان فعالی است که  درسایه برنامه ریزی وتلاش فردی به توفقیات ارزنده ای دست یافته است،زنی که با کمترین امکانات  باوجود فرصت های نابرابر بستر کسب وکار ومهارت آموزی را برای افراد دگزیادی فراهم کرده است.
برگزیده شدن تعاونی این هنرمند خلاق درچند جشنواره کشوری واستانی به عنوان واحد نمونه وکارآفرین برتر حاصل تلاش های است  به پویایی ورونق یک واحد تولیدی صنایع دستی بامدیریت و پیگیری یک زن کارآفرین  بربلندای همت الگویی برای متقاضیان کسب وکار است.
مرضیه نادری می گوید روزی بادست خالی شروع کردیم واینک برای ۵۰نفر حق بیمه پرداخت می کنم با حدود۳۰۰نفرانواع فعال صنایع دستی مستقیم وغیرمستقیم قرارداد داریم.

وی که دانش آموخته  رشته فرش وصنایع دستی بافت و دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت فرهنگی است در زمینه های خیاطیانواع لباس به ویژه البسه محلی و عروس،گلدوزی،گلیم بافی و انواع دست بافته های داری مهارت دارد
دارای پروانه کسب خیاطی درسال ۱۳۸۴/۱۱/۸ باشماره پروانه ۵۶۵ دوزنده لباس محلی زنانه لباس فرم ولباس عروس وپوشاک بچگانه وگلدوزی بالشت وپشتی
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ تعاونی تولیدی واموزشی ایل احساس بویراحمد زیرنظر اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی تشکیل دادم
درسال ۱۳۹۲کارگاه گلیم بافی وانواع دستبافتهای داری  تولیدی صنایع دستی امیرزیرنظراداره میراث فرهنگی و گردشگری راافتتاح کردم و دیگه خیاطی راگذاشتم کنار فقط درحداموزش خیاطی  وگلیم بافی وانواع دستبافتهای داری
درسال ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدی واموزشی ۵۴۷۷ ایل احساس بویراحمدزیرنظر اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی وتولیداتم درشرکت تعاونیم
اموزش
تولید
بازاریابی
تولیداتی که درشرکت تعاونیم دارم تولید
گلیم ساده دورو
گلیم فرش
گلیم تابلویی تاپستری
گلیم های نقش برجسته
انواع کیف چرم
کیف یه روچرم یه روگلیم
کیف گلیمی
انواع فرشهای دستبافت
تابلو فرش
تابلوفرش شخص رامیبافن اعضای تعاونیم
جاجیم
گبه صادرات ازخارج کشور
ومیزوصندلی سنتی
بالشت وپشتی سنتی
روتختی باچرم وگلیم نخ مرینوس
گمبولهای سنتی واویزهای مدروزدرسایزهای مختلف
لباسهای محلی وسنتی استان کهگیلویه و بویراحمد
انواع میخک ومهلو
درسال ۱۳۹۶موسس اموزشگاه فنی و حرفه ای ازادنهال واقع دردشتروم روستای تنگاری خیابان شهید جوکار
دراموزشگاه فنی حرفه ای ازادنهال
اموزش در کلیه رشته های
طراحی دوخت خیاطی
صنایع چرم پوست خور
صنایع دستی بافت
صنایع دستی فرش
باارایه مدرک بین المللی هم اداره فنی و حرفه ای کشور وهم مدرک اداره میراث فرهنگی استان

☘در سال
۱۳۹۵
درسال
۱۳۹۶
تعاونیم تعاونی برتر شد به خاطر اشتغال زایی که درروستا وعشایر داشتم
تعاونیم دارای هشت نفر نیروی فوق العاده  فعال که اعضای تعاونیم بیمه تامین اجتماعی هستن ودارای لیست بیمه روستایی وعشایری  درکارگاه تولیدی وصنایع دستی امیر زیرنظراداره میراث فرهنگی و گردشگری که ۵۰ نفررااینجابیمه واریزمیکنم وقرارداد داریم بهاشون وسیصد نفر جمعا به طور مستقیم وغیره مستقیم
بافنده
کیف دوز
راننده
منشی
خیاط
را مدیریت میکنم
وفقط خودم وشوهرم درنمایشگاهها استان خارج ازاستان همه وخارج ازکشور میفروشیم
درسال ۱۳۹۷به عنوان اولین بانوی هنرمند وکارافرین برتر درروستاوعشایر دراستان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدم بارای مردمی البته
دارای ۲۳ سال عضو فعال بسیج باحکم مسعولیت درپایگاه حضرت معصومه دشتروم روستای تنگاری باشماره ثبت ۲۳۸
شرکت در ۲۷ نمایشگاه دراستان وخارج ازاستان
درسال ۱۳۹۵ سیزده روز درفلکه جهاد یاسوج به عنوان غرفه برترشناخته شدیم اعضای تعاونیم که صنایع دستی وسوغات محلی اش دوغ و اش کارده نون محلی کلگ وتوله و ماست محلی وکنگر شلشلی وبرکو باروغن محلی وکره محلی عشایری اعضای تعاونی به عنوان غرفه برتر درچهارمین نمایشگاه بین المللی سراسری صنایع دستی هرمزگان
بندرعباس درتاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۲
به عنوان غرفه برتر دربیست ونهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی نمایشگاه عیدانه درمحل دائمی نمایشگاههایی
بین المللی تهران
۱۵ اسفند سال ۱۳۹۶
به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش درسال ۱۳۹۶
کسب مقام چهارم استعداد برتر درجشنواره گردشگری غذا وهنراشپزی ایران درشهریور۱۳۹۷
اهداف‌ مادرسال
۱۳۹۸برگزاری کلاسهای آموزشی در روستاهاودهستانها
مخصوصاجاهایی که دسترسی و امکانات کمتری نسبت به بقیه جاها به شهر دارن
واموزش آنها وبه کارگیری انهازیرنظر تعاونیم
مخصوصازنان بی سرپرست وبدسرپرست
درکل اشتغال زایی درامدزایی جزوبرنامه های امسالمونه
البته مشکلاتی هم
معمولا سرراهمون هست نبود امکانات کافی استان وشهرستان کمبود ونبودمواداولیه واسه بافتهای داری وغیرداری مثل بندوپشم ونخ وخیلی چیزای دیگه که مجبوریم واسه تهیه آنها به استانهای همجواریادورتربریم معمولا من خودم قم نخهام را تهیه میکنم  باتمام خطرات جاده ای وغیره و سنگ اندازی کم لطفی بعضی افراددربعضی ارگانهای دولتی و بزرگترین مشکل نبودبازارفروش دراستان وکمبودونبودصادرات مجبوریم برای فروش محصولات دست به دامن دلالهاوواسطه ها بشیم که بیشترسودهم به جیب این اشخاص میره و متاسفانه حق به حقدارنمیرسه
درعیدسال ۱۳۹۸ به مدت ۶ روزدربرنامه های نوروزگاه که درشهرستانهای
دهدشت
لیکک
بهمئ
چرام
باشت
یاسوج
برگزارشد
به دعوت اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری در آن شرکت داشتیم
وبه مدت دوازده روز هم به دعوت میراث فرهنگی و گردشگری یاسوج و باشت درگردنه شلال دون نمایشگاه صنایع دستی وسوغات محلی داشتیم
کارگاه تولیدی صنایع دستی وگلیم بافی وانواع دستبافتهای داری هم درمنطقه باشت داریم وهم شوهرم وهم یکی ازاعضای تعاونیم کارگاه راداره اداره میکنه مویریتش میکنن

دیدگاه خود را به ما بگویید.