موضوع : ورزشی
كدخبر: 44291 | تاریخ مخابره : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۹ |

 

 

آئین تودیع و معارفه سرپرست کمیته امداد باشت برگزار شد +تصاویر

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم -سید عبدالحمید ولی پور طی جلسه ای بعنوان سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان باشت معرفی شد .
عبدالرحیم عبودی امام جمعه شهرستان باشت  دراین جلسه ضمن تقدیر وتشکرازتصمیمات درست مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره)استان ، دکترمبشری  و با بیان اینکه افتخارمیکنم خود بزرگ شده کمیته امدادهستم گفت :کمیته امدادیکی ازنهادهای مقدس ، ولایی وعالی رتبه درکشورهستندکه وظیفه همه ماست باتمام وجودبه این نهاد مردمی کمک وحمایت کنیم چراکه وظیفه ذاتی این نهادمقدس خدمتگذاری صادقانه به فقرا ،ایتام ،محرومین ونیازمندان جامعه می باشدوبرکت وتوفیقات جامعه بواسطه خدمت رسانی به این قشر عزیزکه محبوب خداست می باشند.


وی به امدادگران یاداورشدباید حقیقتا شکرگزارخداباشیدکه  عمرتان دراین نهادالهی سپری میشود.
دکترعبودی باتقدیر وتشکرازخدمات شایان وشایسته آقای حاج حبیب الله باقرپورمدیراسبق کمیته امدادشهرستان باشت افزود:آقای باقرپوریکی ازمدیران لایق شهرستان بوده که جدا زحمات ایشان قابل تقدیراست وتلاشهای شبانه روزی زیادی درعرصه خدمت به فقرا کشیده وامدادگری بسیار دلسوزودغدغه فراوانی برای خدمت داشت.


وی با بیان اینکه خیلی خوشحال شدم که آقای باقرپور بااین ادبیات حرف زدندکه مثل یک سربازوهرکجا که مدیریت محترم استان صلاح بدانند آماده خدمتگذاری هستم که این خود نشان ازتواضع وفروتنی این امدادگر پرتلاش می باشد بیان داشت : شایسته میدانم ازمدیرکل محترم وهمه عزیزان امداداستانی درخواست کنم که شان وجایگاه خدمتی جناب باقرپور راحفظ کنند که انشاالله همینگونه خواهدبود زیرااین ظرفیت وتوانمندی را دارندکه درمناسب بالاتر وبهتر انجام وظیفه وخدمت کنند.


امام جمعه  شهرستان باشت حضور خوب مسولین گرانقدر حاضر دراین جلسه رانشان  تشکر اززحمات مدیریت محترم قبلی امدادوخوش آمدبه سرپرست جدید این نهاد اعلام کردند وافزودند:گرچه گلایه مند هستیم که بعضا مسولین ارشد شهرستان  (فرماندار)ظاهرا جلسات را گزینشی شرکت میکنند، اشکال ندارد،کمیته امداد ازآن فقرا و یادگار امام راحل و نام ولایت روی آن است بعضی ها که شرکت نکنندتوفیق میخواهدواین گلایه رابه جد عرض میکنم که بدانند وتصورهم نکنند که اگرحضور پیدا نکردندشاید چیزی ازشان این جلسه کم میشد،هرگز. چونکه  ما با افتخار آمدیم درکمیته امداد امام خمینی(ره)که شأن پیدا بکنیم واین اقدام را یک افتخار بزرگ برای خودمان  میدانیم.


عبودی ضمن تبریک  به سرپرست جدید (سید عبدالحمید ولی پور) گفت: ضرورت داردازوظیفه ذاتی این نهاد مقدس وولایی حفظ وحمایت نمودوکمیته امدادمتعلق به همه ومی بایست از هرگونه مسایل حواشی ،مطالبات سیاسی ویا  منفعت طلبی های بعضی ها پرهیز شودچراکه تاکید مدیرکل محترم امداد استان برهمین اساس استوار هست.
قایم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره)استان کهکیلویه وبویراحمد نیز درجلسه تکریم رییس ومعارفه سرپرست جدیدکمیته امدادشهرستان باشت ضمن عرض خیرمقدم وتشکر ازحضور خوب مدعوین  فرصت ماه مبارک رمضان رایک توفیق بزرگ ورحمتی بی انتها برشمردندوتوفیق خدمت درنهاد نورانی ومقدس امدادرا نعمتی شایسته خواندند.


وی تغییر وتحولات درهرسازمان ونهادی را نتیجه بالندگی،رشد وتعالی آن سازمان معرفی کردودرتکریم اززحمات جناب آقای حاج باقرپور رییس اسبق اداره کمیته امداد شهرستان درتایید سخنان ارزشمند امام جمعه افزود: مجموعه مدیریت کمیته امداد امام خمینی استان از عملکرد شایسته آقای حاج حبیب الله باقرپور دردوران تصدی مدیریتش دراداره باشت رضایت دارندچراکه زحمات بسیارزیادی درخدمت به جامعه کشیدندو تعاملات بسیارارزشمندی با جامعه خییرین ونیکوکاران و مسولین درخارج ازامداد داشتند که حقیقتا ازویژه گیهای منحصربفرد وی می باشد .
جلالفرد بیان داشت:  آقای باقرپور امدادگری ولایی ،انقلابی،پای کاروازصبر وحوصله ای بالا برخوردارندوبحمدالله پس ازگذشت ۸ سال خدمت ارزشمندش در اداره باشت (۲۷سال سابقه خدمت)با سربلندی ازاین شهرستان خداحافظی که این خودیک افتخار بزرگ محسوب میشودوشایسته میدانم اینحانب ازطرف خود ومدیرکل محترم امداداستان ومجموعه همکاران ستادی ازاین همکارمحترم وخدوم تقدیر وتشکر نماییم.
وی اظهار داشت :دربحث توسعه ی عملکردی مشارکتهای مردمی می توان گفت جناب باقرپور حرف اول رادرسطح استان می زند چراکه درسنوات خدمتی صاحب کسب رتبه های اول استانی دراین حوزه مهم کاری وخدمات رسانی داشته اند.
قایم مقام کمیته امداداستان ضمن معرفی آقای سید عبدالحمید ولی پوربعنوان سرپرست جدید این اداره چندتوصیه راهبردی را بیان داشت و گفت:درتحقق اهداف کاری امدادورعایت قوانین کوشا باشیم،هدف باید خدمت صادقانه وتحقق تعهدات وعملکردی امدادباشدت بیشتر به جلورودو
ضرورت احترام وصمیمیت درمجموعه  وتعاملات درون وبرون سازمانی واعتمادسازی عمومی،تقویت روحیه دینداری انقلابی،بسیجی ،ولایی،برای تک تک امدادگران لازم و ضروری است .
باقرپوررییس کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان باشت ضمن عرض خیرمقدم ازمدعوین محترم حاضر درجلسه وتشکر اصحاب رسانه وکسب حلالیت ازهمکاران گفت :خیلی خوشحالم که بیست وهفتمین بهارخدمتگذاری خودراسپری که مدت ۸ سال ازخدمتم رادرشهروزادگاهم (قریب به ۳۰۰۰روزکاری)توفیق افتخارخدمت داشتم وهم اکنون با موفقیت وسربلندی وافتخاروعزت تمام وروحیه ای شاد وآرامش خاطردرسایه بزرگان شهرودیارم وازکنار همکاران عزیزم این مسولیت وامانت رابه همکارعزیزدیگرم می سپارم ومدیرکل محترم امداداستان هرکجا که صلاح بفرمایندمثل یک سرباز صادق ووفادار به ولایت درخدمتگذاری حاضرم وازاین تصمیم واقدام احترام میگذارم وتشکر میکنم
آقای باقرپورنکاتی رابه اجمال دردوبخش عرضه واعلام کردند:
۱٫ ماحصل اقدامات وعملکرد۸ساله تصدی خدمتش دراداره شهرستان باشت..
۲٫تبیین برنامه هاوترسیم دورنمای اهداف عالیه امداددرشرایط کنونی وظیفه ما امدادگران چیست.
وی بیان داشت :  اساسا نگاه کمیته امداد یک نگاه قرآنی وتکلیفی است وکمیته امدادنعمتی آشکاربرای محرومین ومحورکاری امدادبرمبنای تحقق شعارسال برخواسته ازمنویات مقام معظم رهبری است و
پیشتازبودن درعرصه عملکردی وتوسعه مشارکتهای مردمی ، تقویت تعاملات همه جانبه ،فعالیت چشمگیردر حوزه اشتغال وخودکفایی ،اقدامات فرهنگی اثرگذاروارتباط بانهادهای انقلابی ازجمله  موفقیت ویژه کمیته امدادشهرستان باشت بوده است.
باقر پور با اشاره به کسب رتبه های اول استانی دراین راستا گفت:
لوح های سپاس از طرف مدیران محترم کل استانی و شهرستانی و ریاست شورای اسلامی شهرستان و …طی سنوات،نیز خود دلیلی موجه و مستند از موفقیت های امداد شهرستان باشت است .
وی با بیان اینکه ارتباط بسیار خوب و اثرگذار با یک روابط عمومی جامع نگر با نهاد های انقلابی موسسات خیریه و خیرین نیکوکار در استان های کشور به منظور جذب حداکثری منابع سرشار امداد بسیار چشمگیر بوده است افزود :وظیفه و رسالت کاری ما امداد گران در عصر جدید و ترسیم دور نمای امداد در رسیدن به هدف های بزرگتر و تبیین برنامه های امداد به شرح ذیل  می باشد:
_ضرورت تزریق اندیشه ها و انگیزه های انقلابی ،ولایی،دفاع از ارزش ها،دین داری ،الگوی بسیجی بودن ،تقویت شعور معنوی ،ولایت پذیری ،ولایت مداری در مجموعه امداد و جامعه
_عدالت در خدمت با تحول علمی و مدیریت جهادی جامع نگر در عرصه خدمت به نظام و انقلاب و ولایت به ویژه جامعه هدف امداد بسیار مهم و اساسی که لحظه ای نباید از آن غافل شد
_ضرورت تحکیم و توسعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی ،رصد فقر فرهنگی و شناسایی اسیب های اجتماعی و توانمند سازی جامعه هدف و توسعه مشارک های مردمی اثرگذار و ضرورت رسیدگی حداکثری به وضع معیشت مردم و نیز تقویت فرهنگ شغلی و اعتقادی خانواده ها مهم و حیاتی است
_رسالت کاری و رویکرد امداد میبایست تلفیقی از فعالیت های فرهنگی ، مشارکتی منتج به توانمند سازی توامان با یک رویکرد جهاد فکری ، انقلابی ،علمی و کار محوری با تبلیغات اثرگذار در ضمن ایجاد بستر اعتماد سازی عمومی مییایست تحقق گردد
_تحقق خلاقانه ،رویکرد علمی تجارت الکترونیک در امداد و نیز ضرورت انقلاب تیم مشارکتی قوی در ضمن تقویت حوزه معرفتی و شناختی عملکرد کارکنان پرانگیزه و توانمند و متعهد
_ضرورت تجدید نظر و تغییر استراتژی جدید با رویکرد علمی و مدیریت نظام بازخورد در حوزه های کاری _ارتباطی امداد
_ایجاد رقابت سالم و سازنده و دسته بندی های تخصصی اقدامات امدادی و مشارکتی و فرهنگی وتوانمند سازی و تشکیل کارگروه های تخصصی با انجام ماموریت های هدف دار امداد
_نمود اقدامات فرهنگی و تلاش انقلابی امداد میبایست عامل بسیج و وحدت مردم و مسئولین باشد به سمت هدف های متعالی
_ضرورت گسترش اموزش و پژوهش و تقویت نظام پویای فرهنگی و نگاه اینده پژوهی و تبیین تفکر مهندسی فرهنگی در جامعه و تقویت اگاهانه از جایگاه و اقتدار امداد و نشر فرهنگ احسان و انفاق
_اعتقاد راسخ داریم که کمیته امداد نقش خود رو از رونق تولید و اشتغال ایفا میکند
_و لذا تقویت و تزریق مدیریت های جهادی و فاصله گرفتن از مدیریت های نارسا و ضرورت فرهنگ سازی کار و اشتغال پایدار و احترام به عزت و کرامت مدد جویان
_تقویت حوزه های کارافرینان برتر ،تحول مدیریت در بازاریابی و ارتقای کیفیت نظام هدایت شغلی و راهبردی و افزایش انگیزه در مجموعه در سایه _ابتکار . هوش .نوآوری .استعداد .قابلیت انعطاف پذیری .اعتماد به نفس .خلاقیت .تعهد .مسئولیت پذیری.دور اندیشی .بصیرت .استقلال . خودجوشی و مخاطره پذیری است که همه نکات معنونه یک تکلیف و انجام وظیفه ما امداد گران در عرصه خدمت به نظام و انقلاب و ولایت به ویژهولی نعمتان انقلاب خواهد بود .
درپایان  این جلسه اهدای لوح های سپاس از طرف امام جمعه محترم و مدیر کل محترم امداد استان  ،فرماندهی محترم سپاه و فرماندهی نیروی محترم انتظامی و ریاست شورای اسلامی شهر و هیات مذهبی شهرستان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعه کارکنان کمیته امداد شهرستان و هدایا به اقای باقرپور تقدیم شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.