كدخبر: 44394 | تاریخ مخابره : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴ |

 

 

مدیرعامل خبرگزاری ایسنا:روابط عمومی عکس العملی ازرسانه عقب می ماند

 

 

 

پرینت خبر

اقلیم قلم- مدیرعامل خبرگزاری دانشجویی  ایسنا کشور گفت کار روابط عمومی عملیاتی است. ودرفضای کار عکس العملی روابط عمومی همواره عقب تراز جریان اطلاع رسانی و رسانه قرارمی گیرد.

متقیان   عصر دوشنبه در جمع روابط عمومی دستگاههای اجرایی کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد روابط عمومی باید میدان دار جریان اطلاع رسانی باشد تا جلوتراز رسانه وبرخی رسانه ها که گفته می شود هویت هم ندارند جریان امور رامدیریت کنند.
وی جاشنی موفقیت کار روابط عمومی را عشق دانست وتصریح کرد که باکاربخشنامه ای ،دادن مزایا و سختی کار درصورت نبود انگیزه موفق نخواهد بود.

مدیرعامل خبرگزاری ایسنا نقش روابط عمومی را راهبردمدیتی دانست وگفت شحاعت وشرافت وداشتن توان علمی ، تخصصی وداشتن در خلاقیت است.
متقیان اهمیت کار اثرگذار روابط عمومی را یادآورشد و گفت خبرنگاران ورسانه ها بازوی کارروابط عمومی هستندودرسایه ارتباط صحیح فرصت بهره گیری از ظرفیت رسانه واطلاع رسانی مطلوب فراهم خواهد شد.
وی معتقد است ارسال خبرروابط عمومی ها از طریق رسانه ها به فعالیت اطلاع رسانی موثر روابط عمومی ها کمک می کند.
وی ایجاد آرامش را وظیفه رسانه ها دانست وتصریح کرد که این مهم با همکاری روابط عمومی ها تقویت خواهد شد.
وی تامین خوراک مناسب وبه موقع از سوی روابط عمومی ها می تواند به جریان اطلاع رسانی سریع وشفاف بویژه درحوزه خدمات به مردم کمک کند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.