كدخبر: 44563 | تاریخ مخابره : ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶ |

 

 

اظهارنامه مالیاتی- گام اول اعتمادآفرینی

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم-مالیات یکی از مهمترین مولفه ها ومنابع درآمدی هرکشور است که سهم ارزنده ای در برقراری عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و تامین منابع پایدار غیرنفتی دارد .


پرداخت مالیات بسترساز توزیع عادلانه ثروت است، زیرا بخشی ازدرآمد صاحبان سرمایه ازاین طریق وصول وبرای مصارف عمومی هزینه می شود وبخشی از توسعه خدمات شهری و روستایی هرهون تخصیص اعتبار ازمحل مالیات برارزش افزوده است. ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی نوعی برنامه اعتمادآفرینی است که سازمان امور مالیاتی در راستای تعامل با مودیان بستر آن را الکترونیکی فراهم کرده است تا ازاین طریق ضمن ایجاد انگیزش ومشارکت صاحبان مشاغل حقیقی وحقوقی میزان مالیات با مشارکت فعالان اقتصادی عادلانه،قانونمند ودرعین حال رضایتمند محاسبه شود .
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خدمت ارزنده ای از برنامه های تسهیل گرایانه امور مالیاتی در توجه به حقوق شهروندی است که مودیان مالیاتی از این طریق غیرحضوری مطابق دفاتر و مستندات اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود می کنند و سپس ماموران مالیاتی براساس شاخص ها ،رصد فعالیت ها، تراکنش های بانکی و موازین قانونی آن را بررسی، راست آزمایی و درنهایت مالیات با شفافیت لازم همراه با مشارکت فعالان تعیین می شود.
سامانه www.tax.gov.ir بسترخوبی برای تسهیل کارفعالان اقتصادی است که خدمات مختلف ازجمله ثبت اظهارنامه مالیاتی ،پرداخت مالیات ودیگر فعالیت هارا بصورت آنلاین وبدون مراجعه حضوری با آن انجام می دهند .
هرساله تعیین زمان برای صاحبان مشاغل حقیقی که تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تاپایان تیر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات سال گذشته خود اقدام کنند، مهمترین گام ارزنده و اقدام اعتمادآفرین سازمان امور مالیاتی برای مودیان مالیاتی به عنوان شرکای دولت است که برای استفاده از معافیت ها، مزایا و بخشودگی های قانونی به موقع نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی ومالیات تعیین شده خود اقدام کنند.
اینک اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ۹۸اشخاص حقوقی تاپایان تیر فرصت دارندبرای ثبت و پرداخت مالیات ۹۷ خود اقدام کنند.

مظفرعدالت نسب-روابط عمومی امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد

دیدگاه خود را به ما بگویید.