كدخبر: 45055 | تاریخ مخابره : ۱۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷ |

 

 

قلم،شمشاداندیشه ساز

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم-هیچ واژه ای را نمی توان یافت که ترسیم گر ادای حق قلم باشد،قلمی که ترسیم گر میراث ماندگار تمام اندیشه ها و واژگان است .


ن والقلم ومایسطرون، قسم خداوند به قلم وآنچه می نویسداوج قداست قلم است،قلمی که در جوهر خود روح اندیشه را به عاریت می گیرد وبرافروزنده چراغ دانایی است.
ثبت وضبط دانستنی ها و تروج اندیشه اززیباترین برکات قلم است،قلمی که پرده های جهل را کنار می زند وباب آگاهی را بروی طالبان معرفت ودانستن می گشاید.
قلم طلایه دار رسالت بزرگ فرهنگ،مدنیت ،هویت ونشر علم ودرعین حال امانتداری است تاجایی که تاریخ وغنای فرهنگی هرجامعه مدیون اندوخته های فکری وفرهنگی میراثداران قلم است.
۱۴تیرروز قلم فرصتی است تا از تلاش ارزنده اصحاب قلم آنها که آگاهی بخشی را پیشه همت خود قرار داده اند، تقدیر کرد.
چه نیکوست رسالت قلم آنگاه که مروج فهم ودانایی وکشف حقیقت است برخلاف قبح کارقلم فرسایانی که با هرزه نگاری مترصد یافتن فرصت برای هتک حرمت ها ، منفعت طلبی ها و نگاشتن بذر نفاق در دنیای سیاه وسفیدن ها هستند.
روز قلم براصحاب قلم مبارک باد..
مظفر عدالت نسب
مدیر پایگاه خبری اقلیم قلم

دیدگاه خود را به ما بگویید.