همایش فرهنگیان اختتامیه ستاد دکتر غلام رضا تاجگردون در حال برگزاری