كدخبر: 48432 | تاریخ مخابره : ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱ |

 

 

مالیات، پشتوانه خدمات عمومی/یاریگرنظام سلامت

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم – حمایت از خدمات عمومی یکی از کارکردهای مالیات است که درشرایط خاص وعرصه های مختلف که جزءنیازهای حیاتی جامعه محسوب می شود.


حمایت از نظام سلامت بااعمال احتساب کمک خیرین به این بخش بعنوان مالیات درشرایط کنونی که چندهزارنفر مبتلا به ویروس کروناشده اندودرمان آنها نیازمند خدمات گسترده است، بیانگر کارکردمطلوب مالیات در نقش آفرینی بین بخشی است.

بافرخوان رئیس کل سازمان سازمان امور مالیاتی کشور برای کمک فعالان اقتصادی به وزارت بهداشت ودرمان ازطریق ابلاغ بخشنامه به ادارات مالیاتی استانها مبنی بر محاسبه کردن میزان کمک  اشخاص به نظام سلامت بعنوان مالیات،ازاین طریق مالیات یاریگر نظام سلامت شد.
دراین شرایط که مراکز درمانی به تحهیزات،خدمات وامکانات بیشتری نیاز دارند،سازمان امورمالیاتی با بخشنامه ای اشخاص حقیقی وحقوقی را به حمایت از نظام سلامت فراخوانده وهرنوع کمک به این بخش را جزء بدهی مالیاتی محسوب می کند که این اقدام ترغیبی و مشارکت ساز خیرین وفعالان اقتصادی درنوع خود از اهمیت وکارکرد ویژه ای برخورداراست.
سالانه پرداخت میلیاردها ریال درقالب مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها ودهیاری ها برای توسعه خدمات عمرانی،رفاهی وعام المنفعه و پایاپای کردن میلیاردها ریال مطالبات بخش خصوصی ازدولت  با بدهی های مالیاتی آنها با استفاده از اوراق تسویه خزانه ازدیگر خدمات ارزنده نظام مالیاتی است که در عرصه های مختلف نقش آفرینی می کند.

مظفرعدالت نسب

دیدگاه خود را به ما بگویید.