كدخبر: 48562 | تاریخ مخابره : ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۴ |

 

 

قطع بی رویه درختان بلوط دامنه کوه خامی سرحدات سادات شاهزینعلی

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم-این روزهای فصل بهار جنگل های کوه خامی مقصد کوهنوردان زیادی است که از لذت این طبیعت بکر مشعوف می شوند اما درعین حال از تماشای بی رویه قطع این درختان از سوی برخی افراد سودجو /زغال کن/متاسف می شوند و خواهان برخورد جدی با مسببان این فاجعه زیست محیطی شده اند.قطع درختان بلوظ ارزشمند آن هم بصورت پرشمار یک اتفاق عادی نیست بلکه رویدادی است که می  تمامی مدیریت ها ودستگاههای اجرایی ونظارتی سوال برانگیز باشد.؟؟؟؟!!!

درمنطقه تل سیاه ،سرحد بزگرون از نشیمن گاههای سادات شاهزینعلی قطع درختان دروضعیت ناخوشابندی صورت گرفته است وتصاویرزیادی این روزها به سایت اقلیم قلم ارسال شده است وتصاویرپیوست گزارشی عینی ازعمق این فاجعه است.

امیداست استاندارکهگیلویه وبویراحمد به عنوان نماینده عالی دولت دراستان و رییس شورای تامین،دستگاههای امنیتی ، قضایی نظارتی با پیگیری این اقدام فاجعه باربه یاری جنگل بشتابند و از این گونه زیان هولناک به طبیعت این سرمایه ملی جلوگیری کنند.

کوه خامی جزء مناطق حفاظت شده است و حفاظت از  جنگل های این منطقه مهم ودر معرض خطر به عهده محیط زیست  یا منابع طبیعی است ، نیازمند اطلاع رسانی این مدیریت هاست.

دیدگاه خود را به ما بگویید.