كدخبر: 48652 | تاریخ مخابره : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶ |

 

 

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد: تلاش همگانی برای تحقق اهداف مصوب در سال ۹۹راهکار عبوراز این شرایط سخت کرونایی است

 

 

 

پرینت خبر
اقلیم قلم -مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد درکارگروه توسعه مدیریت این اداره کل برلزوم برنامه ریزی وتلاش برای تحقق اهداف محوله تاکید کرد وگفت سال کاری سختی پیس رو داریم به دیل شیوع بیماری کرونا و رکود برخی فعالیت های اقتصادی ، درعین حال باید به صورت جدی با برنامه ریزی و تلاش همگانی برای تحقق اهداف تعیین شده کوشید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل ، محمدعلی غفاری با اشاره که ضرورت تلاش بیشتر برای تامین منابع درآمدی از محل فعالیت های تولیدی غیرنفتی، افزود: مانده پرونده های بررسی نشده مالیاتی از سوی روسای امور تسریع بخشی شود و گزارش آن هفتگی از سوی روسای امور ارایه ودرجلسه توسعه مدیریت از سوی معاونان روند آن تشریح شود .
در این کارگروه مقررشد روند اجرای امور در واحدهای مالیاتی چهارشنب هرهفته دراین کارگروه بررسی می شود .
تاکید شد پرونده های بزرگ مالیاتی دراولویت واحدهای مالیاتی قرار گیرد وهرچه زودتر این نوع پرونده ها ابلاع، بررسی و نسبت به وصول مالیات آنها اقدام شود .
همچنین مقرر شد رسیدگی به پرونده های داشبورد مدیریتی تسریع بخشی شود.
دربخشی از این کارگروه مسائل حوزه اداری،حقوقی،ترفیعات ودیگر امور اداره کل مورد بررسی قرار گرفت .

دیدگاه خود را به ما بگویید.